ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾക്കായി പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം……….

രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ഇടത്തരം വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പ സഹായത്തിനായുള്ള പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് “ഓപ്പൺ ക്രെഡിറ്റ് എനേബിൾമെന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക്” (O.C.E.N.) രാജ്യത്തെ ജിഡിപിയുടെ 28 ശതമാനവും, ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 45 ശതമാനവും ചെറുകിട ഇടത്തരം വാണിജ്യ / വ്യാവസായികമേഖല സംഭാവന നൽകുന്നു. 111 ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ... Read more »

മൊറട്ടോറിയം ക്രെഡിറ്റ്‌ സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോ? നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 കൊറോണ ബാധ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം സാധാരണക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർബിഐ ആറുമാസത്തെ മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് (ഓഗസ്റ്റ് 31 2020 വരെ ). ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ലോണിന്റെ മാസത്തവണ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ബാങ്കുകൾ പിഴിയും ഈടാക്കുന്നില്ല.   ഈ മോറട്ടോറിയം ബാങ്കുകൾക്ക്... Read more »

എന്താണ് മോറട്ടോറിയം? പൊള്ളുന്ന പലിശയോ അതോ ഉപഭോക്താവിന് ആശ്വാസമോ?

ഈയിടെ ആർബിഐ ഒരു മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപനം വന്നതുമുതൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം എന്താണ് മോറട്ടോറിയം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. •എന്താണ് മൊറട്ടോറിയം? ചില അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ബാങ്ക്... Read more »
Ad Widget
Ad Widget
Close