മാറ്റിവെച്ച പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകള്‍ 28നും 29നും; പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കോ സമയത്തിനോ രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരിനോ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല


Spread the love

പി.എസ്.സി. മാറ്റിവച്ച ഇന്‍ഡ്യന്‍ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന്‍/ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് വകുപ്പിലെ പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 28നും ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രെയിനിങ് വകുപ്പിലെ പരീക്ഷ 29നും നടത്തും. നേരത്തെ, ജൂണ്‍ 13ന് രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ 9.15 വരെയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലായി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കോ സമയത്തിനോ രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരിനോ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദ)/അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വേദ) (കാറ്റഗറി നം. 541/2017) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒ.എം.ആര്‍. പരീക്ഷയാണ് 28ന് രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ 9.15 വരെ നടത്തുക. നേരത്തെ, 2018 ജൂണ്‍ ഏഴിന് രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ 9.15 വരെയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ (മെക്കാനിക്ക് റെഫ്രിജറേഷന്‍ ആന്‍ഡ് എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ്) (കാറ്റഗറി നം. 002/2017) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒ.എം.ആര്‍. പരീക്ഷ 29ന് രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ 9.15 വരെ നടത്തും.

Ad Widget
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Athira Suresh

Close