മട്ടുപ്പാവിൽ ഒരു ജൈവകൃഷി

നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതിക്ക് ഉള്ളില്‍ നിന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതവും ജൈവ രീതിയിലുള്ളതുമായ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ മട്ടുപ്പാവില്‍ നിന്നും നമുക്ക് തന്നെ വിളയിച്ചെടുക്കാം. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി, വെണ്ട, വഴുതന, വെള്ളരി, പാവല്‍, പടവലം, മത്തന്‍, പയര്‍, ചീര, സവോള, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, പുതിനയില, ഉലുവയില,... Read more »

കാലവർഷവും പച്ചക്കറി കൃഷിയും

മഴ കാലം പൊതുവെ പച്ചക്കറികൾക്ക് അത്ര യോജിച്ച കാലമല്ല. കാലവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പച്ചക്കറി നട്ടാൽ വേരു നന്നായി പിടിചിട്ടുണ്ടാക്കില്ല. മഴ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന മണ്ണൊലിപ്പ് ഇവ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമാകും. എങ്കിലും ലാഭകരമായി മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധികേണ്ട കാര്യങ്ങൾ *മഴക്കാലത്ത്... Read more »
Close