രാത്രിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രെദ്ധിക്കുക

മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ നീല വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആ നീല വെളിച്ചം നമുക്കെത്ര മാത്രം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത്. പ്രധാനമായും കണ്ണിനെയും, കാഴ്ച ശക്തിയെയും ബാധിക്കുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കഴുത്ത് വേദന, ഉറക്ക കുറവ്, തലവേദന തുടങ്ങിയ... Read more »
Close