മത്സ്യ കൃഷിയിലെ നൂതനവിദ്യ: ബയോഫ്‌ളോക്‌ മത്സ്യകൃഷി  

ഇസ്രായേൽ, ചൈന, വിയറ്റ്നാം, തായ്‌വാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ള മത്സ്യ കൃഷിരീതി ആണ് ബയോഫ്ളോക് ടെക്നോളജി. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ രീതി പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ട് 2 വർഷം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിക്ലമേഷൻ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ... Read more »

മത്സ്യ കൃഷിയും, സർക്കാർ പദ്ധതികളും

പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പൊതുവെ ഒരു ലാഭകരമായ കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ, അതിൽ മത്സ്യ കൃഷി തുടങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറെ. എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന മുതൽ മുടക്കാണ് പലരെയും ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ... Read more »

മത്സ്യ കൃഷി എങ്ങനെ ലാഭകരമായി ചെയ്യാം

ലോക്ക് ഡൗൺ ആയതിനാൽ പലരും ഇപ്പോൾ പല സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്‌. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും, കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലും നല്ല ലാഭം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് “മത്സ്യ കൃഷി”. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മത്സ്യ കൃഷി നടത്തി നല്ലതു പോലെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന... Read more »
Ad Widget
Ad Widget
Close