കൂൺ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

വളര്‍ന്നിരുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികള്‍ കൊണ്ട് പോഷക സമൃദ്ധവും, വിഷമില്ലാത്തതും, രുചികരവും, ‘പോക്കറ്റ് ഫ്രെണ്ട്‌ലി’യുമായ ആഹാരം തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഒരു പൂര്‍വ്വകാലം നമുക്കുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് കൂണ്‍. കൂണ്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൊട്ടിമുളച്ച് മൂപ്പെത്തുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. മഴക്കാലത്ത് വിവിധ തരം കൂണുകള്‍ നമ്മുടെ പറമ്പുകളില്‍ പൊട്ടി... Read more »
Close