“ടിക് ടോക്” ലോകവ്യാപകമായി നിരോധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയിൽ ടിക് ടോക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ലോകം മുഴുവൻ ഇത് നിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ചൈനീസ് സൈന്യം കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ 20 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യ, ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ... Read more »

ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നല്ലതിനോ?

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെയും, കംപ്യൂട്ടറുകളുടേയും ഉപയോഗം വളരെയധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് സമയം കളയുവാനും, ബിസിനസ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി മീറ്റിംഗുകൾ കൂടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിവിധതരത്തിലുള്ള ആപ്ലികേഷനുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു .... Read more »
Close