സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിധിനി എവിടെ?

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളും സഹായങ്ങളും വേഗത്തില്‍ നേടിയെടുക്കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി നിയമിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുന്‍ എം പി എ സമ്ബത്ത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയെ ഡല്‍ഹിയില്‍ കണ്ടിട്ട് നാളുകുറച്ചായി എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍... Read more »
Close