യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം? വരുമാനം എങ്ങനെ നേടാം?

ഗൂഗിൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യൂട്യൂബ്. ഇതിലൂടെ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. 2005 ഫെബ്രുവരിയിൽ പേപ്പാൽ എന്ന ഇ-വ്യാപാര കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എതാനും പേർ ചേർന്നാണു യൂട്യൂബിനു രൂപം കൊടുത്തത്. കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ... Read more »
Close